NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W BŁONIU
Zapraszamy dzieci od
7 miesiąca życia do 2,5 lat
 
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W BŁONIU

Kontakt


Niepubliczny żłobek i przedszkole „Pod Bocianem”
ul. Orzeszkowej 14, 05-870 Błonie

+48 509 644 222
biuro@podbocianem.edu.pl