NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BŁONIU
Zapraszamy dzieci od
2,5 do 6 lat przez cały rok szkolny
 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BŁONIU

O nas

Nasza kadra
Misja i wizja

Przedszkole prowadzi trzy oddziały:

Grupa BOCIANY - dwu i trzylatki,

Grupa NIEDŹWIADKI - czterolatki,

Grupa PSZCZÓŁKI - pięciolatki (zerówka).

 

Wizja przedszkola
Jesteśmy po to, aby w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Misja przedszkola
Niepubliczne Przedszkole „Pod Bocianem” dąży do kształtowania u dzieci postaw prozdrowotnych  i proekologicznych.

Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.

  • Nasze przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.
  • Jesteśmy placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Nasza praca ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
  • Nasza oferta edukacyjna inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.